Utbildningar om transformerande ledarskap

Transformerande ledarskap är en ledarskapsstil som du antagligen kommer stöta på om du bjuds in till en ledarskapsutbildning. Den fokuserar på att motivera och inspirera medarbetare till att utvecklas och arbeta mot mål. Det handlar alltså inte så mycket om belöningar och bestraffningar, utan snarare att skapa en stark teamkänsla och trivsam företagskultur. Det finns flera ledarskapsutbildningar med denna inriktning och om du letar efter en som du kan göra på distans kan vi rekommendera dig Advantum Kompetens kurs i transformerande ledarskap.

Vad är transformativt ledarskap?

Svaret på frågan ”vad är transformativt ledarskap” är inte helt enkel. Det finns flera definitioner och du kan läsa mer om transformativt ledarskap på Advantum Kompetens. Målet med det transformativa ledarskapet är hur som helst att skapa en företagskultur som uppmuntrar till att hela tiden utvecklas och jobba mot både gemensamma och individuella mål.

I stället för att till exempel bestraffa dåligt arbete, kan chefen genom transformellt ledarskap i stället hjälpa medarbetaren att hitta sin inre motivation. Stark teamkänsla är en annan grundbult i det transformativa ledarskapet.

Hitta distanskurs i transformellt ledarskap


Ledarskapsutbildning på distans är en alltmer populär företeelse. En ledarskapsutbildning online är mer flexibel på så sätt att du själv kan pussla ihop studierna med din vardag. Du är heller inte låst på ett och samma ställe. Om du redan är chef och vill kunna applicera dina nya kunskaper om ämnet på arbetet direkt, är det också en fördel att kombinera distansutbildning med arbete. Nedan introducerar vi ledarskapsutbildningar på distans med fokus på transformellt ledarskap.

Advantum Kompetens – Transformerande ledarskap

Advantum Kompetens kurs i transformerande ledarskap grundar sig i tillit. Kursen lär ut hur du blir ett föredöme för dina medarbetare, skapar tillit och förtroende och optimerar förutsättningarna för medarbetarna att utvecklas och nå sina mål. Kursen riktar sig till dig som redan nu är chef, så att du under kursens gång kan få feedback från dina medarbetare. Målet är att ge nya perspektiv på ledarskap och stärka dig som ledare.

Advantum Kompetens

Astrakan – Ledarskapsprogram

På Astrakans ledarskapsprogram kopplas din personliga ledarskapsstil med den senaste forskningen inom ledarskap. Kursen innehåller strategier för ett framgångsrikt transaktionellt ledarskap, alltså ledarskap som grundar sig i belöning och bestraffning. Du får också insikt i hur du kan hantera problemsituationer i gruppen, delegering och hur du sätter upp ramar som både ökar trivsel och ger förutsättningar för alla i gruppen att göra sitt bästa.

Astrakan

Kompetens Express

Kompetens Express erbjuder en kurs om transformerande ledarskap. Kursen är uppdelad i två delar. Den ena ger grunden i transformerande ledarskap, vilka principer som gäller och varför det är viktigt. Del två ger exempel och scenarier i filmform, så att du får konkreta tips för hur transformerande ledarskap kan fungera i praktiken. Du får inblick i hur du kan motivera dina medarbetare, stärka samarbetet i gruppen och frigöra arbetskraft.

Kompetens Express