Digital stämpelklocka

En digital stämpelklockan är en smart lösning för att registrera personalens arbetstid som ersätter den traditionella stämpelklockan. De anställda stämplar in och ut via mobilappar, datorer, surfplattor och andra enheter. Systemet kan installeras i personalens privata enheter eller så kan ni placera en surfplatta på en plats som de anställda passerar dagligen. När ni börjar använda er av en digital stämpelklocka får ni exakt tidsregistrering, ni slipper manuell administration och ni kan integrera det i företagets lönesystem för att förenkla utbetalningar och hantera övertid.

Stämpelklocka i mobil, kassa eller platta

Att installera och börja använda en stämpelklocka är väldigt lätt. Det går att installera den på olika sätt, allt från personalens privata telefoner till kassasystemet i butiken. Här har vi sammanfattat de olika sätten att använda den moderna stämpelklockan som passar olika verksamheter och branscher.

Mobil


En mobil stämpelklocka innebär att anställda kan stämpla in och ut direkt via en app på sin smartphone. Det är enkelt att använda och en effektiv lösning för företag med anställda som arbetar på olika platser eller hemifrån. De flesta appar erbjuder funktioner som automatisk in- och utstämpling, personalliggare och GPS-spårning för att kunna kontrollera när och var stämplingen sker.

Kassa


Bedriver du verksamhet inom exempelvis restaurang eller detaljhandel är en stämpelklocka integrerad i kassasystemet en populär lösning. Det innebär att personalen stämplar in när de börjar hantera kassan och stämplar ut i kassan när arbetspasset är slut. Det är ett smidigt sätt att registrera arbetstiden och ni undviker felaktig tidsrapportering.

Surfplatta


Om ni väljer att ha den digitala stämpelklockan i en surfplatta kombinerar ni fördelarna som finns med mobilapp och kassa vilket är populärt för arbetsplatser där de anställda är på plats varje dag. Vanligast är att sätta ut plattan på en central plats på arbetsplatsen, som i receptionen eller i köket och de anställda stämplar in och ut i en app på plattan.

Fördelar och funktioner

Den digitala stämpelklockan har många smarta funktioner som automatisk tidsregistrering, sjukanmälan, registrera semester, kunna lämna kommentarer om övertid, enkelt för alla anställda att använda och ni kan integrera den med lönesystemet och liknande.

Ni upptäcker snabbt alla fördelar när ni digitaliserar in och ut stämplingen

  • Exakt tidsregistrering
  • Flexibilitet
  • Mindre administrativt jobb
  • Integration med lönesystem
  • Förbättrad transparens och spårbarhet
  • Förhindrar fusk

Enkel in och utstämpling

Genom att använda mobilappar, surfplattor eller datorer kan anställda registrera sina arbetstider med några få klick. Systemet är enkelt utformat och väldigt användarvänligt, vilket gör det lätt för era anställda att lära sig systemet. Personalen kan lämna meddelanden vid in – och utstämpling om skäl till exempelvis övertid och meddelanden syns när ni godkänner arbetstiden.

Koppling till lönesystem

En av de största fördelarna med digitala stämpelklockor är möjligheten att integrera dem med företagets lönesystem. Genom att ni automatiskt kan överföra all data om arbetstiden till lönesystemet och ni slipper det manuella arbetet vilket minskar risken för fel vid övertid och frånvaro vilket sparar er mycket tid.

Personalliggare

Vissa branscher har krav på personalliggare, som bygg, fordonsservice, restaurang, kropps- och skönhetsvård och en digital stämpelklocka fungerar på samma sätt. En elektronisk personalliggare registrerar och lagrar information om anställdas arbetstider i realtid vilket gör det enkelt att följa lagkrav och underlätta vid revisioner.

Minskar risk för felrapportering

Den automatiska tidsregistreringen gör att ni undviker de fel som sker på grund av den mänskliga faktorn. Att manuellt registrera sin arbetstid i pappersbaserade system kan leda till felaktiga tider då det är lätt att glömma, kan vara svårt att se vad det står och de ska manuellt registreras i lönesystemet.

Möjlighet att registrera avvikelser

Med stämpelklockor som är digitala kan anställda enkelt registrera avvikelser såsom sjukdom, semester eller annan frånvaro direkt i systemet. Detta gör det möjligt för arbetsgivare att ha en uppdaterad översikt över personalens tillgänglighet och arbetstider.