Chefsutbildningar – Ny som chef

Utbildning i ledarskap är något som kan gynna alla, från mellanchefer och ledningsgrupper, till egenföretagare. Det finns flera typer av chefsutbildningar, till exempel har Advantum Kompetens många intressanta chefskurser som är perfekt för dig som är ny chef. En chefsutbildning kan vara utformad för att lära ut konkreta strategier och tips för att förbättra sitt ledarskap. Andra fokuserar på att inspirera och motivera. En utbildning för ledare bör med andra ord väljas utifrån målet med utbildningen.

Ny som chef - Utbildning

Nya chefer kan med fördel gå en chefsutbildning som lär ut grunderna. I Sverige kan du hitta många ledarskapskurser och till exempel via Advantum Kompetens kan du få ny som chef kurs och du kan även studera på distans!

Du kan även delta i en Ny som chef-utbildning via HumaNova för att förvärva de nödvändiga färdigheterna och verktygen för att framgångsrikt navigera i sitt nya ledarskapsuppdrag. Utbildningen sträcker sig över 2 + 2 dagar med 4–6 veckors mellanrum och under denna tid får deltagarna möjlighet att fördjupa sig i olika aspekter av ledarskapet, både genom praktiska övningar och interaktivt lärande.

Ett vanligt ämne i kurser i ledarskap är till exempel hur du tar till vara på dina personliga talanger för att utveckla ditt team och organisationen i stort. Andra ämnen är kommunikationsstrategier, team building, inspirera medarbetare och olika ledarskapsstilar. Lika så att leda i förändring kan vara en stor del av att vara chef, då det är en avgörande del av en organisations framgång och utveckling.

Ny som chef kurs på distans


Ibland kan det vara svårt att pussla ihop utbildning med vardag och jobb. Då kan en chefsutbildning på distans vara lösningen. De största fördelarna är att du i högsta möjliga mån kan utforma ditt eget schema och studera var än du befinner dig. Den bästa ledarskapsutbildningen lär ut nya och tankeväckande idéer som både inspirerar och hjälper dig konkret. Världens bästa chefsutbildning är framför allt den som du har möjlighet att ta till dig, utifrån din livssituation. Se nedan för tillgängliga distanskurser - ny som chef utbildning hjälper dig att komma igång i din nya roll.

Advantum Kompetens chefskurs – Ny som chef

Advantum Kompetens erbjuder en chefskurs som inriktar sig på nya chefer. Den besvarar de vanligaste funderingarna som nya chefer ofta har. De går bland annat igenom målstyrning och prioritering, hur man hanterar svåra samtal med personalen, delegering, feedback, arbetsrätt och arbetsmiljö. Målet är att du efter avslutad utbildning ska känna dig tryggare och bättre förberedd i chefsrollen. Du ska kunna hantera eventuella problem och samtidigt motivera och stödja medarbetare att nå både individuella och gemensamma mål.

Advantum Kompetens

Unionen – Ny som chef kurs

I Unionens ledarskapskurs får du först och främst en genomgång av de nya möjligheter och utmaningar som en ny chefsroll innebär. Kursen kan beskrivas som en slags orientering in i chefsrollens värld. Alla som har ett intresse av ledarskap i någon form är välkomna att gå kursen: nya chefer, etablerade chefer och du som funderar på att kanske bli chef i framtiden. Notera att du måste vara medlem i Unionen för att få deltaga.

Unionen

Academic House Ledarskapskurs

Praktisk träning och strategier som fungerar – det är några av de saker som utlovas i Academic House ledarskapskurs. Målet är att du som ny chef ska få en ordentlig verktygslåda och strategier för att lösa konflikter, överträffa målen och öka trivseln i din arbetsgrupp. Kursen går också igenom hur du hanterar relationsförändringar med kollegor när yrkesrollerna förändras. Du får lära dig delegera, coacha, situationsanpassa ledarskapet och vad de vanligaste fallgroparna är som ny chef – och hur du undviker dem.

Academic House