Rekryteringsföretag Sverige

Fördelarna med att anlita ett rekryteringsföretag i Sverige är många. En lyckad rekrytering grundar sig ofta i att rekryteraren har både erfarenhet, kompetens, lyhördhet och ett stort nätverk med kandidater. Detta hittar man oftast endast hos rekryteringsföretag. Här kan du läsa om några svenska rekryteringsföretag och få svar på vanliga frågor om rekrytering.

Rekryteringsföretag löser utmaningar

Ett rekryteringsföretag i Sverige är mer än bara en hjälpande hand – det är också lösningen på de utmaningar som många företag, stora som små, upplever i sin personalomsättning.

Denna går ofta upp och ner, och när omsättningen av personal blir hög ökar pressen på att tillsätta nya medarbetare, och det snabbt.

Oavsett om omsättningen är till följd av en snabb tillväxt, medarbetare som får nya roller på bolaget, blir föräldralediga, långtidssjukskrivna eller av andra anledningar lämnar, är det bästa alltid att ta hjälp av ett rekryteringsföretag. Framtiden är ett av många rekryteringsföretag i Sverige som ser svenska bolag i hela landet brottas med hög personalomsättning. En rekryteringsprocess ska aldrig stressas fram – det kan vara början på en ond spiral som kan få katastrofala konsekvenser för hela företaget.

Hitta rekryteringsföretag i Sverige


Söker du efter ett rekryteringsföretag? Sverige har mängder av aktörer utspridda över hela landet. Klicka dig vidare för att läsa mer om rekryteringsföretag i respektive ort.

Rekryteringsföretag i Stockholm

Arbetsmarknaden i Stockholm är enorm, och många företag väljer att förlägga sina huvudkontor här. Därför är det inte förvånande att här även finns många rekryteringsföretag som hjälper dessa företag att tillsätta ny personal. Läs mer om rekryteringsföretag i Stockholm.

Rekryteringsföretag i Göteborg

Göteborg har alltid varit en stad med många och stora arbetsgivare. Därför finns här många stora rekryteringsfirmor med bra och rätt kompetens för att skapa förutsättningar för en lyckad rekrytering. Läs mer om rekryteringsföretag i Göteborg.

Rekryteringsföretag i Malmö

Närheten till Köpenhamn gör Malmö till en attraktiv stad att både jobba i, men också en stad att driva sina företag i. Många bolag ser till att säkra en framgångsrik rekrytering med hjälp av något av alla rekryteringsföretag i staden. Läs mer om rekryteringsföretag i Malmö.

Rekryteringsföretag i Linköping

Linköping är en universitetsstad ända ut i fingerspetsarna och med Saab som en stor arbetsgivare och dragplåster för andra företag finns här alla förutsättningar för arbetsmarknaden att frodas. En het arbetsmarknad kräver bra rekryteringsfirmor. Läs mer om rekryteringsföretag i Linköping.

Rekryteringsföretag i Örebro

Örebro har, likt många andra svenska medelstora städer, behov av rekryteringsföretag för en fungerande arbetsmarknad. Kommunen är den största arbetsgivaren, men här finns också säten för både lokala och rikstäckande bolag. Läs mer om rekryteringsföretag i Örebro.

Du hittar fler rekryteringsföretag i Sverige på Eniro.se.

Vanliga frågor om rekrytering

Få svaren på några av de vanligaste frågorna om rekrytering.

Vad krävs för en lyckad rekrytering?


En lyckad rekrytering innebär att både det företag som rekryterar och de olika kandidater som har deltagit i processen är nöjda. För att undvika en felrekrytering bör man se till att rekryteringsprocessen genomförs av någon som har erfarenhet, kompetens och som är lyhörd och förstående för de önskemål som finns på kandidaten. Företag som saknar en avdelning för rekrytering inhouse har allt att vinna på att anlita ett rekryteringsföretag. En lyckad rekrytering kräver i regel följande:

 • Kravprofil. En utarbetad arbetsbeskrivning och kravprofil för den tjänst som behöver tillsättas sätter grunden för hela rekryteringsprocessen.
 • Utarbetad process. Det bör finnas en utarbetad rekryteringsprocess. Denna ska vara tydlig och effektiv – både för den som rekryterar och för de kandidater som är med i processen.
 • Rätt kandidat. För en lyckad rekrytering vill man hitta rätt kandidat. Rekryteringsföretag har ofta stora nätverk med kandidater som annars kan vara svåra att hitta. Rekryteringsfirmor vet också i vilka kanaler som annonsen behöver synas i för att attrahera rätt kandidater.
 • Upplevelsen. Det är viktigt att kandidaternas upplevelse av rekryteringen är positiv – både bland slutkandidaten (som ju får sin första bild av företaget av rekryteringsprocessen) och bland de kandidater som inte gick vidare. En dålig upplevelse riskerar att försämra varumärket.
 • Onboarding. Att välja rätt kandidat till rätt plats kommer inte automatiskt att skapa magi. En ordentlig onboarding, som introducerar kandidaten för företagskulturen och som gör att hen snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter, är också en del av rekryteringsprocessen.

Vad kostar det att rekrytera personal?


Att rekrytera personal kostar i genomsnitt mellan 50 000 och 70 000 kronor. De aspekter som påverkar kostnaden för en rekrytering är följande:

 • Arbetstid. För en rekryteringsprocess som kräver två veckors arbete av egen rekryterare kan kostnaden landa mellan cirka 15 000-20 000 kr.
 • Annonsering. Platsannonsering på olika jobbsajter kan kosta omkring 20 000 kr.
 • Onboarding och utbildning. Introduktionen av den nya medarbetaren beräknas kosta mellan cirka 30 000-60 000 kr, beroende på tjänst och tidigare kompetens.
 • Kandidaten. En lyckad rekrytering är så klart det billigaste. Vid en felrekrytering kan ni räkna med att priset kan landa på minst det dubbla.

Vad kostar det att anlita ett rekryteringsföretag?


Priset för att anlita ett rekryteringsföretag ligger i regel på motsvarande 30 % av lönen för den tjänst som ska tillsättas. Att använda sig av ett rekryteringsföretag minimerar risken för en felrekrytering. Det som kan påverka kostnaden för att anlita ett rekryteringsföretag är bland annat följande:

 • Kompetens. En tjänst som kräver senior kompetens kostar ofta mer än en med junior kompetens på grund av tillgången på kandidater. Även kompetensområden kan göra skillnad på kostnaden.
 • Tester och intervjuer. Om rekryteringen kräver olika tester, såsom personlighetstester eller arbetstester, adderas det till rekryteringskostnaderna.
 • Omfattning. Rekryteringsföretag erbjuder hjälp med hela rekryteringsprocessen – från att sätta en kravprofil till hjälp vid onboarding. En del erbjuder också hjälp med utvalda delar – såsom referenstagning, intervjuer, annonsering osv. Hur mycket hjälp ni behöver påverkar vad det kostar.

Vad kostar en felrekrytering?


En felrekrytering kostar i snitt cirka 700 000 kr, enligt en artikel hos rekryteringsföretaget Finance Recruitment. Felrekrytering innebär en förlust av både investerade pengar och tid.

 • Otillsatta tjänster. En otillsatt tjänst innebär en omsättningsförlust. Den genomsnittliga anställde genererar i regel en omsättning motsvarande 1-3 gånger sin egen årslön.
 • Förlorad arbetstid. Nyanställningar innebär att en del medarbetare får omfördelade arbetsuppgifter. En felrekrytering innebär att tiden som har lagts på upplärning går förlorad. En större arbetsbörda för den eller de som belastas av personens arbetsuppgifter riskerar att bli för påfrestande om det pågår under en längre tid. Detta kan i värsta fall leda till både uppsägning och förlorade kunder.
 • Uteblivna resultat. En felrekrytering kan leda till att den nyanställda inte kan leverera mot budget, fattar felaktiga och kostsamma beslut eller på annat sätt innebär ökade kostnader för företaget.

Vad är det för skillnad mellan bemanning och rekrytering?


Bemanning innebär att ett företag hyr in arbetskraft. Syftet med bemanning är att lösa kortsiktiga behov av personal och kompetens.

Rekrytering innebär den process som ett företag genomgår för att anställa personal. Syftet med rekrytering är att uppfylla ett långsiktigt behov av personal.

Både rekrytering och bemanning syftar alltså till att lösa ett resursbehov, men på olika lång sikt.